HKB Global - Dịch vụ nhân sự hàng đầu

Hotline hỗ trợ


0944 07 60 80

Giờ làm việc


08:00 - 18:00

Email cho chúng tôi


jobs@hkbglobal.com.vn

Dịch vụ

Những gì chúng tôi làm và những gì bạn có thể mong đợi từ chúng tôi

Tư vấn tuyển dụng nhân sự cấp cao
Tư vấn tuyển dụng nhân sự cấp cao

HKB Global cung cấp các giải pháp tìm kiếm nhân sự cao cấp, quản lý cấp cao, đóng vai trò chủ chốt trong công ty, qua đó thuyết phục những ứng viên tài năng có đủ phẩm chất, chuyên môn phù hợp với yêu cầu công việc và môi trường văn hóa, đảm bảo tuyển đúng người cho doanh nghiệp.

Xem chi tiết

Dịch vụ cung ứng lao động phổ thông
Dịch vụ cung ứng lao động phổ thông

HKB Global cung cấp các giải pháp tối ưu cho các doanh nghiệp cần số lượng lớn nhân sự trong một khoảng thời gian theo yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh khi mà bộ phận nhân sự nội bộ không thể thu hút, tuyển dụng được số lượng lớn nhân sự trong thời gian ngắn. Với đội ngũ chuyên viên tuyển dụng…

Xem chi tiết

Dịch vụ cho thuê nhân sự
Dịch vụ cho thuê nhân sự

Dịch vụ Thuê ngoài nhân sự của HKB mang lại một giải pháp thay thế cho việc trực tiếp thuê và quản lý nhân viên. HKB giải quyết mọi công việc hành chính, quan hệ lao động với nhân viên và các công tác nhân sự liên quan bao gồm tuyển dụng, trả luơng và tuyển dụng thay thế. Chúng tôi có những gói dịch…

Xem chi tiết