HKB Global - Dịch vụ nhân sự hàng đầu

Hotline hỗ trợ


0944 07 60 80

Giờ làm việc


08:00 - 18:00

Email cho chúng tôi


jobs@hkbglobal.com.vn

Việc làm hấp dẫn

Ngành nghề
Thời gian cập nhật
Vị trí, chức danh
Địa điểm làm viêc

Trưởng phòng Marketing & Sales
Trưởng phòng Marketing & Sales

Số lượng: 01. Phòng, Bộ phận: Sales & Marketing

Xem chi tiết

Sales Online - Marketing
Sales Online - Marketing

Số lượng: 01. Phòng, Bộ phận: Marketing

Xem chi tiết

Chuyên viên kinh doanh
Chuyên viên kinh doanh

Số lượng: 10. Phòng, Bộ phận: Kinh doanh

Xem chi tiết

Chuyên viên tuyển dụng
Chuyên viên tuyển dụng

Số lượng: 01. Phòng, Bộ phận: Nhân sự.

Xem chi tiết

Giám đốc kinh doanh
Giám đốc kinh doanh

Số lượng: 01. Phòng, Bộ phận: Kinh doanh

Xem chi tiết

Giám đốc dịch vụ
Giám đốc dịch vụ

Số lượng: 01. Phòng, Bộ phận: Dịch vụ

Xem chi tiết

Quản lý nhà hàng
Quản lý nhà hàng

Số lượng: 01. Phòng, Bộ phận: Nhà hàng.

Xem chi tiết

Bếp trưởng
Bếp trưởng

Số lượng: 01 Phòng, Bộ phận: Nhà hàng.

Xem chi tiết

GĐ trường mầm non
GĐ trường mầm non

Số lượng: 01 Phòng, Bộ phận: Giám đốc.

Xem chi tiết